පාලම් ආකෘති පත්රය

  • Concrete Light Steel Bridge Girder Modular Formwork

    කොන්ක්රීට් සැහැල්ලු වානේ පාලම Girder Modular Formwork

    Shougang සහ Anshan Iron and Steel වැනි තෝරාගත් උසස් තත්ත්වයේ වානේ ද්‍රව්‍ය, ක්‍රියාවලි 19ක් හරහා, කර්මාන්තය ඉහළ, පිරිපහදු කළ සහ නවීන උපකරණ, දහස් වාරයක් නිවාදැමීම සහ අච්චු කිරීම, කිසිදු අපද්‍රව්‍ය, උසස් තත්ත්වයේ.
    ඉහළ නිරවද්යතාව, බාධාවකින් තොරව මැහුම්;ශක්තිමත් දෘඪතාව, නම්යශීලී එකලස් කිරීම;ප්රබල භූමිකම්පා ප්රතිරෝධය, විකෘති නැත.