ද්විත්ව බිත්ති ප්ලාස්ටික් රැලි සහිත පයිප්ප

  • Double-wall plastic corrugated pipe

    ද්විත්ව බිත්ති ප්ලාස්ටික් රැලි සහිත පයිප්ප

    ද්විත්ව බිත්ති රැලි සහිත පයිප්ප: එය වළයාකාර පිටත බිත්තියක් සහ සිනිඳු අභ්යන්තර බිත්තියක් සහිත නව නල වර්ගයකි.එය ප්‍රධාන වශයෙන් 0.6MPa ට අඩු වැඩ පීඩනයක් සහිතව මහා පරිමාණ ජල බෙදා හැරීම, ජල සැපයුම, ජලාපවහනය, අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම, පිටාර, උමං මාර්ග වාතාශ්‍රය, පතල් වාතාශ්‍රය, ගොවිබිම් වාරිමාර්ග සහ යනාදිය සඳහා භාවිතා වේ.ද්විත්ව බිත්ති බෙලෝ වල අභ්‍යන්තර බිත්ති වර්ණය සාමාන්‍යයෙන් නිල් සහ කළු වන අතර සමහර වෙළඳ නාම කහ භාවිතා කරයි.