ප්ලාස්ටික් රැලි සහිත පයිප්ප

  • Double-wall plastic corrugated pipe

    ද්විත්ව බිත්ති ප්ලාස්ටික් රැලි සහිත පයිප්ප

    ද්විත්ව බිත්ති රැලි සහිත පයිප්ප: එය වළයාකාර පිටත බිත්තියක් සහ සිනිඳු අභ්යන්තර බිත්තියක් සහිත නව නල වර්ගයකි.එය ප්‍රධාන වශයෙන් 0.6MPa ට අඩු වැඩ පීඩනයක් සහිතව මහා පරිමාණ ජල බෙදා හැරීම, ජල සැපයුම, ජලාපවහනය, අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම, පිටාර, උමං මාර්ග වාතාශ්‍රය, පතල් වාතාශ්‍රය, ගොවිබිම් වාරිමාර්ග සහ යනාදිය සඳහා භාවිතා වේ.ද්විත්ව බිත්ති බෙලෝ වල අභ්‍යන්තර බිත්ති වර්ණය සාමාන්‍යයෙන් නිල් සහ කළු වන අතර සමහර වෙළඳ නාම කහ භාවිතා කරයි.

  • Single-wall Plastic Corrugated Pipes

    තනි බිත්ති ප්ලාස්ටික් රැලි සහිත පයිප්ප

    තනි බිත්ති සීනුව: PVC යනු ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍යය වන අතර එය නිස්සාරණ පහර අච්චුවකින් සාදා ඇත.එය 1970 ගණන්වල නිපදවන ලද නිෂ්පාදනයකි.තනි බිත්ති රැලි සහිත පයිප්පයේ අභ්‍යන්තර සහ පිටත පෘෂ්ඨයන් රැලි සහිතයි.ප්ලාස්ටික් රැලි සහිත පයිප්ප නිෂ්පාදනයේ සිදුර අගලෙහි ඇති බැවින් සහ දිගටි බැවින්, එය අවහිර කිරීමට පහසු සහ පැතලි බිත්ති සිදුරු සහිත නිෂ්පාදනවල අවාසි ඵලදායී ලෙස ජය ගනී. ජලාපවහන බලපෑමට බලපායි.ව්යුහය සාධාරණයි, එම නිසා පයිප්ප ප්රමාණවත් සම්පීඩක සහ බලපෑම් ප්රතිරෝධයක් ඇත.